Kontakta oss

Huvudkontor & Lager
+46 (0)35-22 82 52
info@lifesaversystems.se

Anders Riling
+46 (0)72-331 06 07
anders.riling@venatio.se

Hampus Erik Gellerbrant
+46 (0)70-275 24 82
hampus.gellerbrant@venatio.se


Om oss

Venatio AB www.venatio.se grundades 1994 i Halmstad med målet att arbeta på den skandinaviska marknaden som distributör av produkter inom områdena jakt, sportskytte, outdoor, samt utrustning för polis och militär. Det har utvecklats till en mindre koncern under Venatio Holding AB, med systerföretaget RAM Nordic AB (Round-A-Mount Nordic AB) som representerar och distribuerar RAM Mounts www.ram-mount.se / www.rammount.com i Norden. Försäljning, administration och distribution från lagerhusen sköts kombinerat och tillsammans mellan företagen i tre affärsområden  Myndigheter – Konsumentmarknad – Industri & OEM.

En viktig produkt vi började arbeta med redan 2013 mot myndigheter är vattenreningsutrustning, “LifeSaver”. De fyra huvudmarknaderna är fritid, militär, säkerhet och humanitär. Först från 2018 lanserar vi på allvar produktfamiljen LifeSaver seriöst också mot konsumentmarknaden.

LifeSaver-systemen grundades av Michael Pritchard 2007. Han var inspirerad av att uppfinna LifeSaver-flaskan efter att ha sett det tragiska slöseriet av liv och allvarliga problem som orsakats av bristen på säkert dricksvatten under Tsunamin (2004) i Indiska Oceanen och Orkanen Katrina som slog in över New Orleans (2005). I familjen Eliasson kunde vi relatera och blev attraherade av idén bakom LifeSaver Systems, eftersom äldsta brodern med familj var mitt i Tsunamins förödelse på Phi-Phi Island i Thailand och nätt och jämnt klarade sig oskadda med hjälp av en stor del tur.

LifeSaver-produkterna skickas till alla hörn av världen och har hjälpt hundratusentals människor att producera säkert sterilt dricksvatten.

Venatio AB www.venatio.se was founded in 1994 in Halmstad, Sweden with the goal to work on the Scandinavian market as a distributer of products within the areas  hunting, sport shooting, outdoor and equipment for police and military. It has developed to a company group under Venatio Holding AB, with sister company RAM Nordic AB (Round-A-Mount Nordic AB) representing and distributing RAM Mounts www.ram-mount.se / www.rammount.com in Scandinavia. Sales, administration and distribution from warehoses are run combined and together between the companies in three business areas Government – Consumer Market – Industry & OEM.

One important product we started working with already in 2013 towards government agencies is the water cleaning equipment, “LifeSaver”. The four main markets are leisure, military, safety and humanitarian. First in 2018 we launch the LifeSaver product family seriously also towards the consumer market.

LifeSaver systems was founded by Michael Pritchard in 2007. He was inspired to invent the LifeSaver bottle after seeing the tragic waste of life and serious problems caused by the lack of safe drinking water during the Tsunami (2004) in the Indian Ocean and Hurricane Katrina hitting New Orleans (2005). In the Eliasson family we could relate and were attracted to the idea behind LifeSaver Systems, as the oldest brother with family was in the middle of the Tsunami disaster on Phi-Phi Island in Thailand and barely escaped unharmed with the help of a lot of luck.

The LifeSaver products are shipped to all corners of the world and have helped hundreds of thousands of people to produce safe sterile drinking water.

Tillagd i varukorgen