Varför Tre År?

Primning är ett viktigt steg som bör utföras inom tre år efter inköpsdatumet och innan du börjar rena vatten, men varför?

I tillverkningsprocessen tillsätts naturligt glycerin i filtrets membran för att behålla dem återfuktade, detta glycerin är aktivt i ca tre år. Under primningen spolar du igenom vatten i filtret som tar bort glycerinet samt eventuella bakterier som börjat växa på utsidan av filtret.

Glycerin är ett naturligt ämne och helt ofarligt, men du bör inte dricka vattnet som används vid primning. 

Alla Lifesavers® produkter är tillverkade i Storbritannien och genomgår kontinuerligt tuffa kvalitetstester för att säkerställa vår höga standard.


Varför Tio År?

Varför köpa ett värmeförseglat ersättningsfilter?

De finns flera anledningar att investera i ett filter som är värmeförseglat/folierat.

En värmeförseglad UF -patron har en hållbarhet på 10 år innan den bör primas vilket gör den ultimat för krisberedskap.

Förpackningen fungerar som en barriär för att förhindra att vattenånga kommer in i förpackningen och att glycerinet behålls i de ihåliga fibermembranen.

Den utökade hållbarhet beror på att aluminiumbarriärfolien har en diffusionshastighet som är 80 gånger långsammare än standardförpackningen i polyeten.


Förvaring Efter Primning

När din Lifesaver® inte används skall den förvaras på en frostsäker plats, utan direkt solljus med ca 2 - 3 cm vatten i behållaren.
Ta även bort kolfiltret. Viktigt är att den alltid har lite vatten i sig efter att den har primats då filtret inte får bli torrt. 

När du sen skall börja använda din vattenrenare igen, häll ut vattnet som sparats i behållaren och fyll på med nytt rent vatten och pumpa igenom filtret.


Failsafe Teknik, hur fungerar det?

LifeSaver® vattenrenare använder ultrafiltreringspatron (UF) för att rena vatten.
När behöver du byta ut UF-patronen?

Det korta svaret är: När vatten inte längre passerar genom filtret.
Du behöver alltså inte hålla koll på antal liter du renat.

UF -patronen använder ihålig fibermembranteknologi för att rena vatten. Dessa membran innehåller mikroskopiska porer som är tillräckligt stora för att vatten ska passera, men tillräckligt små för att fånga upp bakterier, virus, protozoer och mikroplaster.
När du använder din LifeSaver®- produkt kommer porerna gradvis att blockeras med föroreningar.

Detta innebär med tiden att vattenmolekylerna har färre och färre porer att passera genom.
När porerna blockeras kommer du märka en lägre flödeshastighet.

Att rengöra UF- patronen kan förbättra flödeshastigheten och förlänga livslängden, men så småningom kommer porerna att blockeras och flödet kommer att avta för att slutligen stanna av helt.
Vid det här laget är det dags att byta ut UF- patronen.


Låt oss prata teststandarder

Hur är LifeSavers® produkter testade och till vilken standard?
Här är det korta och det långa svaret

Vi testar våra produkter på oberoende laboratorium som använder protokoll framtagna av NSF (National Sanitation Foundation)

NSF P231 – Microboilogical Water Purifiers & NSF P248 Military Operation Microbiological Water Purifiers

Så här går det till:

  • De fullständiga NSF P231 – protokollet kräver att tester utförs på två olika typer av vatten under en 11-dagarsperiod.
  • De första sex dagarna är det ”spetsat kranvatten” – kranvatten med tillsatta bakterier och virus som kallas typ-1 vatten.

Detta test borde vara enkelt att klara av
Men det är bara början…

Dag 7 till 11 kommer den riktiga utmaningen med typ-3 vatten som innehåller:

  • Organiska material
  • Upplösta fasta ämnen
  • Mängder av olika virus & bakterier
  • Är PH-justerat
  • Grumligt och smutsigt

Detta är praktiskt taget avloppsvatten.
Testet är utformat för att representera det värsta scenariot du kan stöta på i den verkliga världen.

NSF P231- standarden är det enda testet värt mödan, det är väldigt svårt att klara av men det är denna standard din vattenrenare ska testas och godkännas i alla moment.

  • Ett testintyg från ett behörigt oberoende laboratorium ska kunna bekräfta resultaten på fulla 11-dagarstestet med typ-1 och typ-3 vatten.

LifeSavers® samtliga produkter är testade, verifierade och godkända enligt internationella vattenreningsstandarder; EPA (Environmental Protection Agency) Guide Standard Protocol 1987 och NSF (National Sanitation Foundation) P231 Mocrobiological Water Purifiers Protocol fulla 11-dagarstest med typ-1 och typ-3 vatten. 

Tillagd i varukorgen